مقدار اسید آمینه متیونین در جیره طیور

2017-01-05T11:51:31+04:30

مقدار اسید آمینه متیونین در جیره طیور چقدر باشد؟ آیا NRC1994 مقدار متیونین در جیره طیور را درست پیش بینی کرده  است؟ نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در طیور چیست؟ برای پاسخ دادن به این سوالات ابتدا به نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در تغذیه طیور میپردازیم . نقش ساختمانی اسید آمینه متیونین در تغذیه طیور : [...]