آشنایی با پیری در گربه older cat

2017-03-06T06:01:27+04:30

گربه ها تقريبا در سن 8 سالگي پير به حساب مي ايند و لازم است در مورد انها مراقبت ويژه و مخصوص صورت گيرد. با پيشرفت هاي صورت گرفته در علوم دامپزشکي سن گربه ها افزايش يافته و حتي احتمالا" به 12 سال هم ميرسد که در اين حالت نياز به مراقبت و توجه بيشتري [...]