دارو اكسي متولون Oxymetholone

2017-05-15T18:15:20+04:30

اطلاعات دارو اكسي متولون Oxymetholone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو اكسي متولون Oxymetholone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی الحاوی داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف اكسي متولون يك استروئيد آنابوليك [...]