بیماری پر و منقار طوطی سانان PBFD

2013-07-20T07:29:01+04:30

خطرناک ترین بیماری که ممکن است طوطی به آن دچار شود بیماری است با نام "بیماری منقار و پر طوطی" با نام اختصاری (PBFD(Psittacine Beak and Feather Disease که معمولا از آن با عنوان ایدز پرنده یا Bird Aids یاد می شود. عامل این بیماری نوعی ویروس است که منقار و پر و سیستم ایمنی [...]