پمترکسیددی سدیم Pemetrexed Disodium

2017-04-26T11:46:58+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Pemetrexed Disodium گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY کوبل دارو              موارد مصرف - درمان مزوتلیومای بدخیم و عود پذیر صفاق ( همراه با سیس پلاتین ) - درمان سرطان ریه با یاخته های [...]