دارو پنی سیلامین Penicillamine

2017-05-08T17:20:44+04:30

اطلاعات دارو پنی سیلامین  Penicillamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پنی سیلامین Penicillamine گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists آنتی دوت ها،شلات کننده ها و آنتاگونیست ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور RUBIO SANDOZ              موارد مصرف پنی سیلامین [...]