دارو پریندوپریل Perindopril

2017-05-02T18:24:13+04:30

اطلاعات دارو پریندوپریل Perindopril در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پریندوپریل Perindopril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان پرفشاری خون - کاهش میزان مرگ و میر قلبی عروقی [...]