پرفنازين Perphenazine

2017-04-27T12:11:59+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Perphenazine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی خوارزمی              موارد مصرف پرفنازين در اسكيزوفرني و حالات رواني ،مانيا و درمان كمكي كوتاه مدت [...]