فنوباربيتال Phenobarbital

2017-04-24T05:43:48+04:30

هشدار!    تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت دامپزشکان هيچگونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد نام علمی دارو (ژنریک): Phenobarbital گروه دارویی: Antiepileptics داروهای ضد صرع     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور DESITIN داروسازی امین داروسازی خوارزمی داروسازی کیمیدارو دارو پخش - کارخانه [...]