دارو فنتولامین Phentolamine

2017-05-02T18:47:19+04:30

اطلاعات دارو فنتولامین Phentolamine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنتولامین Phentolamine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف این دارو برای پیشگیری و کنترل زیادی فشار خون قبل از جراحی فئوکروموسیتوم یا طی [...]