دارو فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc

2017-05-11T19:32:06+04:30

اطلاعات دارو فنیل افرین زینک  Phenylephrine Zinc در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو فنیل افرین زینک Phenylephrine Zinc گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی [...]