دارو فیتونادیون Phytonadione

2017-05-11T20:25:58+04:30

اطلاعات دارو فیتونادیون Phytonadione در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو فیتونادیون Phytonadione گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی مینو داروسازی کاسپین تامین            موارد مصرف [...]