واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines

2017-05-22T21:03:02+04:30

اطلاعات دارو واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن فلج اطفال Poliomyelitis Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف واكسن تزريقي فلج [...]