دارو پراسگرل Prasugrel

2017-05-02T18:56:47+04:30

اطلاعات دارو پراسگرل Prasugrel در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پراسگرل Prasugrel گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران دارو داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی شهر دارو            موارد مصرف - سندروم های کرونری حاد: [...]