دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic

2017-05-11T19:26:36+04:30

اطلاعات دارو پردنيزولون چشمی  Prednisolone Ophthalmic در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پردنيزولون چشمی Prednisolone Ophthalmic گروه دارویی: Corticosteroids کورتیکواستروئیدها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی سینا دارو                موارد مصرف پردنيزولون در درمان حالت هاي التهابي و آلرژيك [...]