پریماکین Primaquine

2017-04-25T14:08:16+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Primaquine گروه دارویی: Antimalarials داروهای ضد مالاریا     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو                موارد مصرف این دارو به عنوان داروی کمکی در درمان مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس و پلاسمودیوم اوال بعد از درمان با کلروکین، [...]