دارو پروژسترون Progesterone

2017-05-15T18:19:57+04:30

اطلاعات دارو پروژسترون Progesterone در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروژسترون Progesterone گروه دارویی: Sex Hormones هورمون های جنسی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACTAVIS FERRING داروسازی ایران هورمون داروسازی کاسپین تامین BESINS داروسازی ابوریحان داروسازی بهوزان            موارد مصرف [...]