دارو پروپافنون Propafenone

2017-05-05T01:35:50+04:30

اطلاعات دارو پروپافنون  Propafenone در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپافنون Propafenone گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور HEXAL داروسازی شهر دارو              موارد مصرف پروپافنون در آريتمي‌هاي بطني و فوق بطني (فلوتر يا [...]