پروپانتلين Propantheline

2017-04-25T15:01:32+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Propantheline گروه دارویی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی مینو                موارد مصرف پروپانتلين به عنوان داروي كمكي در درمان زخم هاي گوارشي و اختلالات گوارشي ناشي از اسپاسم عضلات صاف معدي-روده اي مصرف مي [...]