دارو پروپوفول Propofol

2017-05-11T18:50:19+04:30

اطلاعات دارو پروپوفول Propofol در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپوفول Propofol گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTRAZENECA CLARIS LIFE SCIENCES FRESENIUS KABI SCHERING OY B.BRAUN                موارد مصرف پروپوفول يك [...]