دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil

2017-05-26T23:39:18+04:30

اطلاعات دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو پروپيل تيواوراسيل Propylthiouracil گروه دارویی: Thyroid and Antithyroid Drugs داروهای تیروئید و ضد تیروئید     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران هورمون                موارد مصرف پروپيل تيواوراسيل [...]