کیوتیاپین Quetiapine

2017-04-27T11:57:59+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Quetiapine گروه دارویی: Anxiolytic Sedatives Hypnotics and Antipsychotics خواب آورهای آرامبخش ،وضد جنون ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور   داروسازی باختر بیوشیمی داروسازی سامی ساز داروسازی کیش مدیفارم KRKA داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی سبحان دارو زیست دارو درمان پارس داروسازی امین داروسازی تهران [...]