واکسن هاری Rabies Vaccines

2017-05-22T21:21:35+04:30

اطلاعات دارو واکسن هاری Rabies Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن هاری Rabies Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS VACCINES SANOFI PASTEUR              موارد [...]