Rabisin

2016-10-06T15:03:17+04:30

سوسپانسیون تزریقی برای تمام حیوانات ترکیب کیفی و کمی: ·Rabies virus glycoproteins………………...1IU ·Thiomersal, at most………………………..0.1 mg ·Aluminium (as hydroxide)………………...1.7 mg ·Excipient, qs 1 dose of 1 ml موارد مصرف: واکسن را می‌توان برای تمام حیوانات علیه بیماری هاری بکار برد. مقدار و روش مصرف: بر طبق جدول زیر می‌توانید مقدار 1 میلی‌لیتر به روش زیرجلدی [...]