دارو رامیپریل Ramipril

2017-05-05T01:41:12+04:30

اطلاعات دارو رامیپریل  Ramipril در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رامیپریل Ramipril گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان پرفشاری خون به تنهایی یا با ترکیب با دیورتیک های [...]