دارو رانيتيدين Ranitidine

2017-05-11T19:01:29+04:30

اطلاعات دارو رانيتيدين  Ranitidine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رانيتيدين Ranitidine گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ORBIS داروسازی اکتوورکو داروسازی حکیم داروسازی سها دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی خوارزمی داروسازی سینا دارو داروسازی آریا داروسازی ایران [...]