دارو رانولازین Ranolazine

2017-05-05T01:28:56+04:30

اطلاعات دارو رانولازین  Ranolazine در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو رانولازین Ranolazine گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف - درمان آنژین مزمن      مکانیسم اثر - رانولازین اثرات ضد آنژین و ضد [...]