دارو روپینیرول Ropinirole

2017-05-11T19:00:17+04:30

اطلاعات دارو روپینیرول  Ropinirole در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو روپینیرول Ropinirole گروه دارویی: Dopaminergics دوپامینرژیک ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور GSK داروسازی امین داروسازی بهستان تولید داروسازی عبیدی داروسازی ابوریحان                موارد مصرف اين دارو براي درمان [...]