دارو روسوواستاتین Rosuvastatin

2017-05-02T19:06:55+04:30

اطلاعات دارو روسوواستاتین Rosuvastatin در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو روسوواستاتین Rosuvastatin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اکتوورکو داروسازی شهر دارو داروسازی عبیدی فن آوریهای نوین دارویی آتیه          موارد مصرف این دلرو مانند [...]