دارو سلنيوم سولفيد Selenium Sulfide

2017-05-11T19:17:21+04:30

اطلاعات دارو سلنيوم سولفيد  Selenium Sulfide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سلنيوم سولفيد Selenium Sulfide گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens داروهای پوستی و ضد آفتاب ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران ناژو داروسازی بهسا داروسازی دنیای بهداشت داروسازی شهر دارو   [...]