دارو سیرولیموس Sirolimus

2017-05-11T18:49:39+04:30

اطلاعات دارو سیرولیموس Sirolimus در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سیرولیموس Sirolimus گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور BIOCON WYETH              موارد مصرف سیرولیموس یک ترکیب ماکرولیدی حاصل از Streptomyces hygroscopicus است که دارای [...]