سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF

2017-05-11T19:00:44+04:30

اطلاعات دارو سرم تزریقی سدیم کلراید  Sodium Chloride INF در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): سرم تزریقی سدیم کلراید Sodium Chloride INF گروه دارویی: Electrolytes الکترولیت ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ACS DOBFAR INFO SA داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران [...]