دارو نيتروپروسايد سدیم Sodium Nitroprusside

2017-05-02T19:24:55+04:30

اطلاعات دارو نيتروپروسايد سدیم  Sodium Nitroprusside در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو نيتروپروسايد سدیم Sodium Nitroprusside گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور SERB UCB              موارد مصرف نيتروپروسايد در درمان نارسايي احتقاني قلب، كاهش [...]