دارو سولیفناسین Solifenacin

2017-05-26T23:58:24+04:30

اطلاعات دارو سولیفناسین Solifenacin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو سولیفناسین Solifenacin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی تدبیر کالای جم داروسازی سبحان دارو داروسازی عبیدی            موارد مصرف این دارو در درمان [...]