دارو سوربيتول Sorbitol

2017-05-11T19:01:32+04:30

اطلاعات دارو سوربيتول  Sorbitol در جدول زیر آمده است.   نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوربيتول Sorbitol گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی اسوه داروسازی پور سینا داروسازی لقمان داروسازی مداوا داروسازی ایران دارو داروسازی فارماشیمی              موارد مصرف [...]