دارو سوكرالفيت Sucralfate

2017-05-11T19:01:25+04:30

اطلاعات دارو سوكرالفيت  Sucralfate در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو سوكرالفيت Sucralfate گروه دارویی: Gastrointestinal Drugs داروهای گوارشی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين دارو براي درمان كوتاه مدت 8 هفته اي زخم دوازدهه يا پيشگيري از آن و [...]