سونیتینیب Sunitinib

2017-04-26T09:08:44+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Sunitinib گروه دارویی: Antineoplstics آنتی نئوپلاستیک     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور PFIZER                موارد مصرف - درمان تومور استرومال دستگاه گوارش ( GIST ) که به ایماتینیب عدم تحمل نشان داده و یا بیماری پیشرفت کرده است - درمان [...]