دارو تاکرولیموس Tacrolimus

2017-05-11T18:49:29+04:30

اطلاعات دارو تاکرولیموس Tacrolimus در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تاکرولیموس Tacrolimus گروه دارویی: Immunosuppressants مهار کننده های ایمنی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS داروسازی ابوریحان داروسازی زهراوی زیست دارو درمان پارس BIOCON                موارد مصرف تاکرولیموس یک [...]