دارو تادالافیل Tadalafil

2017-05-27T00:10:12+04:30

اطلاعات دارو تادالافیل Tadalafil در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تادالافیل Tadalafil گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ELI LILLY داروسازی حکیم داروسازی فارابی داروسازی مهر دارو دارو پخش - کارخانه داروسازی رازک داروسازی فارماشیمی داروسازی کیش مدیفارم [...]