دارو تامسولوزین Tamsulosin

2017-05-27T00:16:25+04:30

اطلاعات دارو تامسولوزین Tamsulosin در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): دارو تامسولوزین Tamsulosin گروه دارویی: Urological Drugs داروهای مجاری ادرای     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ASTELLAS داروسازی آریا داروسازی جالینوس داروسازی مداوا HEXAL داروسازی اسوه داروسازی خوارزمی داروسازی کیمیدارو MYLAN داروسازی اکتوورکو داروسازی رازک فرآورده [...]