دارو تلمیزارتان Telmisartan

2017-05-05T00:08:23+04:30

اطلاعات دارو تلمیزارتان  Telmisartan در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): Telmisartan گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف  موارد مصرف: - درمان پرفشاری خون به تنهایی یا به همراه سایر داروهای کنترل پرفشاری خون [...]