دارو ترازوسین Terazosin

2017-05-05T00:00:44+04:30

اطلاعات دارو ترازوسین  Terazosin در جدول زر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو ترازوسین Terazosin گروه دارویی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور APOTEX داروسازی آریا داروسازی حکیم داروسازی رازک          موارد مصرف ضد فشار خون (آلفا-1 بلوکر): الف- درمان فشار [...]