تربوتالين Terbutaline

2017-04-28T14:24:26+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Terbutaline گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی ایران هورمون                موارد مصرف تربوتالين براي درمان آسم و ساير حالات توام با انسداد برگشت پذير [...]