تریپاراتید Teriparatide

2017-04-28T14:08:08+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Teriparatide گروه دارویی: Bone Modulating Drugs داروهای استخوان ساز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور LILLY داروسازی سینا ژن              موارد مصرف ضد اوستئوپوروز (هورمون پاراتیروئید نوترکیب انسانی). درمان اوستئوپوروز در زنان یائسته که در ریسک شکستگی هستند. درمان اوستئوپوروز اولیه [...]