واکسن کزاز Tetanus Vaccines

2017-05-22T21:41:19+04:30

اطلاعات دارو واکسن کزاز Tetanus Vaccines در جدول زیر آمده است.      نام علمی دارو (ژنریک): واکسن کزاز Tetanus Vaccines گروه دارویی: Vaccins Immunoglobulins and Antisera واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور          موارد مصرف اين توكسوئيد براي ايجاد ايمني [...]