دارو تتراكائين Tetracaine

2017-05-11T18:41:04+04:30

اطلاعات دارو تتراكائين Tetracaine در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تتراكائين Tetracaine گروه دارویی: Local Anaesthtics بیحس کننده های موضعی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی سینا دارو              موارد مصرف تتراكائين براي ايجاد بي حسي [...]