دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide

2017-05-11T18:51:16+04:30

اطلاعات دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تتراکوزاکتاید Tetracosactide گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور NOVARTIS داروسازی ایران هورمون              موارد مصرف داروی تتراکوزاکتاید يك پلي‌پيتيد صناعي [...]