تئوفيلين جي Theophylline G

2017-04-28T14:34:57+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Theophylline G گروه دارویی: Bronchodilators and Anti- asthma Drugs گشاد کننده های برونش و داروهای ضد آسم     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور دارو پخش - کارخانه داروسازی اکسیر داروسازی رازک داروسازی رها داروسازی البرز دارو داروسازی خوارزمی داروسازی راموفارمین داروسازی عماد درمان پارس     [...]