دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium

2017-05-11T18:50:00+04:30

اطلاعات دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium در جدول زیر آمده است.    نام علمی دارو (ژنریک): دارو تيوپنتال سدیم Thiopental Sodium گروه دارویی: General Anaesthetics بیهوش کننده های عمومی     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور ROTEXMEDICA SANDOZ داروسازی اکسیر داروسازی لقمان          موارد مصرف تيوپنتال به طور عمده [...]