تینیدازول Tinidazole

2017-04-28T12:29:43+04:30

   نام علمی دارو (ژنریک): Tinidazole گروه دارویی: Antiprotozoals داروهای ضد پروتوزوآها     شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو داروسازی کیمیا آرا هرم داروسازی کیمیدارو            موارد مصرف تینیدازول از مشتقات 5-نیتروایمیدازول است و اثرات شبیه مترونیدازول دارد. در درمان بیماران مشکوک به پروتوزوا , [...]